Wydarzenia


Zapraszamy członków WKŁ "Cietrzew" na przystrzelanie broni:

Strzelnica CWKS Legia
Al. gen.  Chruściela 1
00-910 Warszawa - Rembertów

zaplanowane na dzień 19.05.2019 od godz. 9.00 (niedz.)

[wk 04.05.2019]Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków
Wojskowego Koła Łowieckiego "Cietrzew"
odbędzie się w dniu 27.04.2019 o godz. 9.00
sala "Eliksir"
ul. Tajemna 8
03-287 Warszawa - Białołęka

Zarząd WKŁ

[wk 25.04.2019]


 

Zapraszamy członków WKŁ "Cietrzew" na przystrzelanie broni:

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa - Rembertów

które odbędzie się w dniu 20.05.2018 od godz. 11.00 (niedz.)

[wk 16.05.2018]Zapraszamy członków WKŁ "Cietrzew" na  przystrzelanie broni:

 

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa - Rembertów

które odbędzie się w dniu 06.05.2017 (sobota).o godz. 9.00.

[wk 02.05.2017]Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków

Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"
odbędzie się w dniu 22.04.2017 o godz. 9.00
sala "Eliksir"
ul. Tajemna 8 (dawniej ul. Skarbka z Gór 5)
03-287 Warszawa - Białołęka
Zarząd WKŁ

Plan dojazdu


[wk 06.03.2017]


 Plan polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2016/2017

___________________________________________________________________________________________________________

 

Data           Godz.  Obwód   Miejsce      Zwierzyna przeznaczona do pozyskania     Prowadzący    Gospodarz ___________________________________________________________________________________________________________

29.10.2016     8.00    346x    Jabłonna    Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta H.Witek-Lipka S.Durek
30.10.2016     7.00                        dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

12-13.11.2016  8.00    232   Przewoźniki   Jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           M.Górecki    M.Jaślanek
.                                          dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

19.11.2016     8.00    333    Struga       Sarny - kozy i koźlęta,  dziki           Piotr Lis    Przemysław
.                                          warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy                   Lis
___________________________________________bażanty_________________________________________________________

26-27.11.2016  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta W.Prządka    S.Pudo
.                                          dziki warchlaki, odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________

10-11.12.2016  8.00    232xx  Przewoźniki  Jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           H.Witek-Lipka M.Górecki
.                                          dziki warchlaki i odyńce,lisy
___________________________________________________________________________________________________________

17.12.2016     8.00    333xx  Struga       Sarny - kozy i koźlęta,  dziki           H.Witek-Lipka
.                                          warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy                L.Witek-Lipka
___________________________________________bażanty_________________________________________________________

07-08.01.2017  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta H.Sturmer   W.Hejt
.                                          dziki warchlaki i odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________

14-15.01.2017  8.00    232    Przewoźniki  Jelenie, byki i cielęta, dziki           M.Jaślanek  M.Górecki
.                                          warchlaki i odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________


x   - polowanie hubertowskie
xx  - polowanie wigilijne


1. Polowania na bażanty od 1.10.2016 do 28.02.2017 odbywają się w soboty, niedziele i święta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego lub łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku. Polowania odbywają się według zasad polowania na ptactwo.
2. Polowania na kaczki od 15.08.2016 do 21.12.2016 odbywają się w soboty, niedziele i święta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku.
3. Udział w polowaniu zbiorowym we wszystkich obwodach należy zgłosić łowczemu koła na 10 dni przed terminem polowania. Dotyczy to również Kolegów zamieszkałych w obwodzie, w którym odbywa się polowanie. Podyktowane jest to względami organizacyjnymi.
4. Wyjazd na polowanie indywidualne na jelenie, daniele, samy i dziki do obwodu Nr 346 i 232 należy bezwzględnie uzgodnić z łowczym kola. Powyższy wymóg jest podyktowany koniecznością koordynacji planów pozyskania w ramach przedsięwzięć koła wynikających z podjętych zobowiązań np. polowań dewizowych.
5. Łowczowie obwodów w porozumieniu z łowczym koła mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia rejonów dopuszczonych do polowania indywidualnego przed polowaniem zbiorowym, jeśli uznają, że polowanie w tych rejonach wpłynie negatywnie na wyniki polowania zbiorowego.
6. Dojazd do łowiska na polowanie zbiorowe zapewniają myśliwi we własnym zakresie.
kola na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
7. Gości na polowanie zbiorowe należy zgłaszać do łowczego kola na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
8. Zezwala się łowczym obwodów na organizowanie polowań zbiorowych na lisy, poza kalendarzem koła, w terminie i rejonach nie kolidujących z innymi przedsięwzięciami kola np. odstrzałem indywidualnym na rykowiskach i bekowiskach. Polowanie to należy uzgodnić z łowczym kola i powiadomić pisemnie nadleśnictwo.
9. W obwodzie Nr 232 po każdym zrealizowanym polowaniu zbiorowym należy przesłać do Nadleśnictwa Lipinki sprawozdanie w terminie 7 dni od daty polowania, natomiast kopię do Zarządu Koła.Łowczy Koła            Prezes
Henryk Witek-Lipka     Andrzej Kruk[wk 12.10.2016]


Przystrzelanie broni na strzelnicy w Rembertowie

W dniu 15.05.2016 odbyło się przystrzelanie broni przez członków Koła Łowieckiego na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie.

W następnej kolejności, został przeprowadzony konkurs strzelecki pod patronatem Łowczego Kol. Henryka Witek-Lipki.

Rozegrano następujące konkurencje wg Prawideł Strzelań Myśliwskich PZŁ
- strzelanie z podparcia o słup do makiety siedzącego lisa na odległość 100 m
- strzelanie z podpórki - pastorału do makiety stojącego rogacza na osi 100 m
- strzelanie do makiety dzika w przebiegu na 50 m

Zwycięzcą konkursu został Kol. Piotr Witek-Lipka następne miejsca zdobyli Kol. Łukasz Gutowski oraz Kol. Henryk Witek-Lipka.

Gratulujemy !

Fotografie z przystrzelania są zamieszczone w galerii:


http://www.wklc.pl/przystrzelanie-broni-rembertow-2016.html

[wk 15.05.2016]

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"

w dniu 16.04.2016 o godz. 9.00
sala "Eliksir"
ul. Skarbka z Gór 5
03-287 Warszawa - Białołęka
Zarząd WKŁ

Plan dojazdu


[wk 11.03.2016]


 
Zapraszamy członków WKŁ "Cietrzew" na  przystrzelanie broni:

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa - Rembertów

które odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 15.05.2016 (niedziela).

[wk 17.04.2016]

 
Plan polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2015/2016
___________________________________________________________________________________________________________

Data           Godz.  Obwód   Miejsce      Zwierzyna przeznaczona do pozyskania     Prowadzący    Gospodarz

___________________________________________________________________________________________________________

24.10.2015     8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta S.Durek       W.Hejt
25.10.2015     7.00                        dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

07-08.11.2015  8.00    232x   Przewoźniki  Jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           H.Witek-Lipka M.Górecki
.                                          dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

14.11.2015     8.00    333    Struga       Sarny - kozy i koźlęta,  dziki           P.Lis        T.Szolc
.                                          warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy
___________________________________________bażanty_________________________________________________________

21-22.11.2015  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta H.Sturmer    W.Hejt
.                                          dziki warchlaki, odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________

05-06.12.2015  8.00    232    Przewoźniki  Jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           M.Górecki   J.Górecka

.                                          dziki warchlaki i odyńce,lisy
___________________________________________________________________________________________________________

12.12.2015     8.00    333xx  Struga       Sarny - kozy i koźlęta,  dziki           H.Witek-Lipka
.                                          warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy                P.Witek-Lipka
___________________________________________bażanty_________________________________________________________

19-20.12.2015  8.00    346xx  Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta H.Witek-Lipka S.Durek
.                                          dziki warchlaki, odyńce, lisy
__________________________________________________________________________________________________________________________

02-03.01.2016  8.00    232    Przewoźniki  Jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           M.Jaślanek  M.Górecki
.                                          dziki warchlaki i odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________

16-17.01.2016  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta    O d w o ł a n e

.                                          dziki warchlaki i odyńce, lisy
__________________________________________________________________________________________________________________________

23-24.01.2016  8.00    232xxx Przewoźniki  Jelenie, byki i cielęta, dziki              O d w o ł a n e
.                                          warchlaki i odyńce, lisy
___________________________________________________________________________________________________________

x   - polowanie hubertowskie
xx  - polowanie wigilijne
xxx - polowanie w dniach 23-24.01.2016 może być odwołane w przypadku wykonania planu pozyskania dzików

1. Polowania na bażanty od 1.10.2015 do 29.02.2016 odbywają się w soboty i niedziele po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego lub łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku. Polowania odbywają się według zasad polowania na ptactwo.
2. Polowania na kaczki od 15.08.2015 do 21.12.2015 odbywają się w soboty, niedziele i święta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku.
3. Udział w polowaniu zbiorowym we wszystkich obwodach należy zgłosić łowczemu koła na 10 dni przed terminem polowania. Dotyczy to również Kolegów zamieszkałych w obwodzie, w którym odbywa się polowanie. Podyktowane jest to względami organizacyjnymi
4. Wyjazd na polowanie indywidualne na jelenie, daniele, samy i dziki do obwodu Nr 346 i 232 należy bezwzględnie uzgodnić z łowczym kola. Powyższy wymóg jest podyktowany koniecznością koordynacji planów pozyskania w ramach przedsięwzięć koła wynikających z podjętych zobowiązań np. polowań dewizowych.
5. Łowczowie obwodów w porozumieniu z łowczym koła mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia rejonów dopuszczonych do polowania indywidualnego przed polowaniem zbiorowym, jeśli uznają, że polowanie w tych rejonach wpłynie negatywnie na wyniki polowania zbiorowego.
6. Dojazd do łowiska na polowanie zbiorowe zapewniają myśliwi we własnym zakresie.
7. Gości na polowanie zbiorowe należy zgłaszać do łowczego kola na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
8. Zezwala się łowczym obwodów na organizowanie polowań zbiorowych na lisy, poza kalendarzem koła, w terminie i rejonach nie kolidujących z innymi przedsięwzięciami kola np. odstrzałem indywidualnym na rykowiskach i bekowiskach. Polowanie to należy uzgodnić z łowczym kola i powiadomić pisemnie nadleśnictwo.
9. W obwodzie Nr 232 po każdym zrealizowanym polowaniu zbiorowym należy przesłać do Nadleśnictwa Lipinki sprawozdanie w terminie 7 dni od daty polowania, natomiast kopię do Zarządu Koła.

Łowczy Koła            Prezes
Henryk Witek-Lipka     Andrzej Kruk

[wk 29.09.2015]

 
Przystrzelanie broni na strzelnicy w Rembertowie

W dniu 17.05.2015 odbyło się obowiązkowe przystrzelanie broni przez członków Koła Łowieckiego na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie.
Następnie, już po sprawdzeniu broni, został przeprowadzony konkurs strzelecki pod patronatem Łowczego Kol. Henryka Witek-Lipki.

Rozegrano następujące konkurencje wg Prawideł Strzelań Myśliwskich PZŁ
- strzelanie z podparcia o słup do makiety siedzącego lisa na odległość 100 m
- strzelanie z podpórki - pastorału do makiety stojącego rogacza na osi 100 m
- strzelanie do makiety dzika w przebiegu na 50 m

Zwycięzcą konkursu został Kol. Flavio Sfora następne miejsca zdobyli Kol. Stanisław Chwalibóg oraz Kol. Wiesław Kucha.

Gratulujemy !


Fotografie z przystrzelania są zamieszczone w galerii:


http://www.wklc.pl/rembertow-2015.html

[wk 17.05.2015]

 Zapraszamy członków WKŁ "Cietrzew" na  przystrzelanie broni:


Strzelnica CWKS Legia
Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa - Rembertów

które odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 17.05.2015 (niedziela).

[wk 28.04.2015]

 Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"

w dniu 25.04.2015 o godz. 9.00
sala "Eliksir"
ul. Skarbka z Gór 5
03-287 Warszawa - Białołęka
Zarząd WKŁ

Plan dojazdu


[wk 31.03.2015]

 


 

Plan polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2014/2015
___________________________________________________________________________________________________________

Data           Godz.  Obwód   Miejsce      Zwierzyna przeznaczona do pozyskania     Prowadzący    Gospodarz
___________________________________________________________________________________________________________

25.10.2014     8.00    232    Przewoźniki  Jelenie, sarny - kozy i koźlęta          M.Górecki    M.Jaślanek
26.10.2014     7.00                        dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

08-09.11.2014  8.00    346x   Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  H.Witek-Lipka S.Durek
.                                          dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

22.11.2014     8.00    232xx  Przewoźniki  Jelenie, sarny - kozy i koźlęta, dziki   H.Witek-Lipka M.Górecki
___________________________________________warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy_____________________________

29.11.2014     8.00    333    Struga       Sarny - kozy i koźlęta,  dziki           P.Lis        T.Szolc
.                                          warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy
___________________________________________bażanty_________________________________________________________

06-07.12.2014  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  H.Sturmer    S.Durek
.                                          dziki warchlaki, odyńce i pozostałe,
___________________________________________lisy____________________________________________________________

13-14.12.2014  8.00    232xxx Przewoźniki  Jelenie, sarny - kozy i koźlęta          H.Witek-Lipka M.Górecki
___________________________________________dziki warchlaki, odyńce, lisy___________________________________

20.12.2014     8.00    333xxx Struga       Sarny-kozy i koźlęta, dziki-warchlaki i  H.Witek-Lipka P.Witek-Lipka
___________________________________________odyńce, lisy, bażanty___________________________________________

03-04.01.2015  8.00    346    Jabłonna     Jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  W.Prządka     A.Prządka
___________________________________________dziki warchlaki i odyńce, lisy___________________________________

10-11.01.2015  8.00    232    Przewoźniki  Jelenie, sarny - kozy koźlęta, dziki     M.Jaślanek    M.Górecki
___________________________________________warchlaki, odyńce, lisy___________________________________________


x   - polowanie hubertowskie
xx  - polowanie z udziałem ZO PZŁ z Zielonej Góry
xxx - polowanie wigilijne

Uwaga:
1. Polowania na bażanty od 1.10.2014 do 28.02.2015 odbywają się w soboty i niedziele po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego lub łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku. Polowania odbywają się według zasad polowania na ptactwo.
2. Polowania na kaczki od 15.08.2014 do 21.12.2014 odbywają się w soboty, niedziele i swięta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku.
3. Udział w polowaniu zbiorowym w obwodzie Nr 346 i 232 należy zgłosić łowczemu na 10 dni przed terminem polowania. Dotyczy to również Kolegów zamieszkałych w obwodzie, w którym odbywa się polowanie. Podyktowane jest to względami organizacyjnymi.
4. Wyjazd na polowanie indywidualne na jelenie, daniele, samy i dziki do obwodu Nr 346 i 232 należy bezwzględnie uzgodnić z łowczym kola. Powyższy wymóg jest podyktowany koniecznością koordynacji planów pozyskania w ramach przedsięwzięć koła wynikających z podjętych zobowiązań np. polowań dewizowych.
5. Łowczowie obwodów mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia rejonów dopuszczonych do polowania indywidualnego przed polowaniem zbiorowym, jeśli uznają, że polowanie w tych rejonach wpłynie negatywnie na wyniki polowania zbiorowego.
6. Dojazd do łowiska na polowanie zbiorowe zapewniają myśliwi we własnym zakresie.
7. Gości na polowanie zbiorowe należy zgłaszać do łowczego kola na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
8. Zezwala się łowczym obwodów na organizowanie polowań zbiorowych na lisy, poza kalendarzem koła, w terminie i rejonach nie kolidujących z innymi przedsięwzięciami kola np. odstrzałem indywidualnym na rykowiskach i bekowiskach. Polowanie to należy uzgodnić z łowczym kola i powiadomić pisemnie nadleśnictwo.
9. W obwodzie Nr 232 po każdym zrealizowanym polowaniu zbiorowym należy przesłać do Nadleśnictwa Lipinki sprawozdanie w terminie 7 dni od daty polowania, natomiast kopię do Zarządu Koła
.

Łowczy Koła            Prezes
Henryk Witek-Lipka     Andrzej Kruk


[wk 27.09.2014]


 Przystrzelanie broni na strzelnicy w Rembertowie


W dniu 10.05.2014 odbyło się coroczne, obowiązkowe przystrzelanie broni przez członków Koła Łowieckiego, na strzelnicy CWKS w podwarszawskim Rembertowie.
Następnie, już po wyregulowaniu i sprawdzeniu celności broni został przeprowadzony konkurs strzelecki pod patronatem Łowczego Koła Kol. Henryka Witek-Lipki.

Rozegrano następujące konkurencje:
- strzelanie statyczne do makiety lisa oraz rogacza
- strzelanie dynamiczne do makiety dzika w przebiegu

Zwycięzcą konkursu został Stanisław Chwalibóg zdobywając największą liczbę punktów w obydwu kategoriach, następne miejsca zdobyli Kol. Łowczy oraz Piotr Witek-Lipka.

Gratulujemy !

Fotografie z przystrzelania są zamieszczone w galerii:


http://www.wklc.pl/rembertow2014.html


[wk 11.05.2014]

 Przystrzelanie broni w obwodzie nr 346

W dniu 13.04.2014r na strzelnicy w Krutli członkowie Koła z obwodu 346 przystrzelali swoją broń kulową. Z rywalizacji o tytuł najlepszego na dwóch konkurencjach dzik i rogacz został wyłoniony zwycięzca. Został nim kol. Włodzimierz Prządka który o 2 pkt. wyprzedził kol Huberta Sturmer i o 5 pkt. kolegów Stanisława Sznydla i Sławomira Durka.

Przy kawie i świeżym placku omówione zostały sprawy organizacyjne dotyczące obwodu i zbliżającego się wyjazdu na Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Darz Bór

Hubert Sturmer
[14.04.2014]Zapraszamy wszystkich członków WKŁ "Cietrzew" na  przystrzelanie broni:

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa - Rembertów

w dniu 10.05.2014 godz. 13.00 (sobota)


[wk 13.04.2014]

 Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków
Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"

w dniu 26.04.2014 o godz. 9.00
sala "Eliksir"
ul. Skarbka z Gór 5
03-287 Warszawa - Białołęka

Zarząd WKŁ 

Plan dojazdu

 

[wk 01.04.2014]

 Plan polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2013/2014

___________________________________________________________________________________________________________


Data           Godz.  Obwód   Miejsce       Zwierzyna przeznaczona do pozyskania   Prowadzący    Gospodarz
___________________________________________________________________________________________________________

26-27.10.2013  8.00    346    Jabłonna     jelenie, daniele, sarny - kozy i         H.Sturmer      W.Hejt
___________________________________________koźlęta, dziki warchlaki,odyńce
___________________________________________i pozostałe, lisy_______________________________________________


9-10.11.2013   8.00    232x   Przewoźniki  jelenie, sarny-kozy i koźlęta, dziki     H.Witek-Lipka M.Górecki
___________________________________________warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy_____________________________


17.11.2013     8.00    333    Struga       sarny - kozy i koźlęta, dziki warchlaki  P.Lis         T.Scholc
___________________________________________odyńce i pozostałe, lisy, bażanty_______________________________

23-24.11.2013  8.00    346    Jabłonna     jelenie, daniele, sarny - kozy koźlęta,  S.Durek       A.Prządka
___________________________________________dziki warchlaki, odyńce i pozostałe, lisy__________________________

30.11-1.12.2013 8.00   232    Przewoźniki  jelenie, sarny-kozy i koźlęta, dziki     M.Górecki     M.Jaślanek 
___________________________________________warchlaki, odyńce, pozostałe i lisy_________________________________

14-15.12.2013  8.00    346xx  Jabłonna     jelenie, daniele, sarny - kozy i koźlęta H.Witek-Lipka S.Durek 
___________________________________________dziki, warchlaki, odyńce, lisy_______________________________________

21.12.2013     8.00    333xx  Struga       sarny-kozy i koźlęta, dziki-warchlaki i  H.Witek-Lipka P.Witek-Lipka
___________________________________________odyńce, lisy, bażanty_________________________________________

4-5.01.2014    8.00    232    Przewoźniki  jelenie, sarny-kozy i koźlęta, dziki     M.Górecki     W.Kułdosz

___________________________________________warchlaki i odyńce, lisy__________________________________________

11-12.01.2014  8.00    346    Jabłonna     jelenie, daniele, sarny - kozy koźlęta, W.Prządka    L.Kurosz
___________________________________________dziki warchlaki, odyńce, lisy_____________________________________

x polowanie hubertowskie
xx polowanie wigilijneUwaga:
Realizacja planowanego polowania w obwodzie Nr 346 w dniach 11-12.01.2014 uzależniona jest od wykonania planu pozyskania zwierzyny. W przypadku wcześniejszego jego wykonania w podstawowych gatunkach zwierzyny polowanie zostanie odwołane.

1. Polowania na bażanty od l.10.2013 do 28.02.2014 będą odbywać się w soboty i niedziele po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego lub łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku. Polowania te odbywają się według zasad polowania na ptactwo.
2. Polowania na kaczki od 15.08.2013 do 21.12.2013 odbywają się w soboty, niedziele i święta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego obwodu i dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku.
3. Udział w polowaniu zbiorowym w obwodzie Nr 346 i 232 należy zgłosić łowczemu na 10 dni przed terminem polowania.
4. Wyjazd na polowanie indywidualne na jelenie, daniele, samy i dziki do obwodu Nr 346 i 232 należy bezwzględnie uzgodnić z łowczym kola. Powyższy wymóg jest podyktowany koniecznością koordynacji planów pozyskania w ramach przedsięwzięć kola wynikających z podjętych zobowiązań np. polowań dewizowych
5. Łowczowie obwodów mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia rejonów dopuszczonych do polowania indywidualnego przed polowaniem zbiorowym, jeśli uznają, że polowanie w tych rejonach wpłynie negatywnie na wyniki polowania zbiorowego.
6. Dojazd do łowiska na polowanie zbiorowe zapewniają myśliwi we własnym zakresie.
7. Gości na polowanie zbiorowe należy zgłaszać do łowczego kola na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
8. Zezwala się łowczym obwodów na organizowanie polowań zbiorowych na lisy, poza kalendarzem kola, w terminie i rejonach nie kolidujących z innymi przedsięwzięciami kola np. odstrzałem indywidualnym na rykowiskach i bekowiskach. Polowanie to należy uzgodnić z łowczym kola i powiadomić pisemnie nadleśnictwo.
9. W obwodzie Nr 232 po każdym zrealizowanym polowaniu zbiorowym należy przesłać do Nadleśnictwa Lipinki sprawozdanie w terminie 7 dni od daty polowania,

Łowczy Koła            Prezes 
Henryk Witek-Lipka     Andrzej Kruk


[wk 31.10.2013]
Rozpoczęcie sezonu na kaczki 2013


Sezon 3013 kaczy rozpoczęliśmy tradycyjnie na stawach w Kużnicy Zbąskiej. Po pierwszym miocie na pokocie spoczęły łyska, czernica i 19 krzyżówek. w trzecim miocie padła jedna krzyżówka, na kolejnych oczkach padły jeszcze pięć. Królem został niżej podpisany z łyską, czernicą i 11 krzyżówkami, Michał Sturmer pozyskał 3 kaczki z taką samą ilością był Wojtek Niemiec, po dwie kaczki mieli Witek Ciężki i Sławek Durek oraz Włodek Prządka a po jednej Stasiu Sznydel i Leszek Kurosz. Bez kaczki został Stefan Durek i Adam Prządka ale i oni strzelali. Oprawą muzyczną i pieskami pochwalił się po raz kolejny leśniczy Michał Piątyszek. Dzięki jego niezawodnym płochaczom mieliśmy dużo kaczek podniesionych z gęstych trzcin i traw. Michał jeszcze po odjeździe ze stawów sprawdził kilka postrzałków.

Darz Bór
Hubert Sturmer


Foto-1
Foto-2

Sąsiednie koła łowieckie

http://41jelen.pl/www1_10_15_0_0_1.html
http://www.wycinek.info/
http://www.dianawolsztyn.cba.pl/index.php
http://kaczor37.pl/


[wk 31.10.2013] 

Przystrzelanie broni na strzelnicy w Krutli

Zapraszamy wszystkich chętnych na obowiązkowe przystrzelanie broni i szkolenie z bezpieczeństwa na polowaniach, na strzelnicę myśliwską w Krutli o godz. 08.30 w dniu 01.06.2013r.

Lokalizacja:
http://kbs-wolsztyn.pl/lokalizacja-strzelnicy-kbs-krutla-k-wolsztyna/

[hs,wk 20.05.2013]Przystrzelanie broni na strzelnicy w Rembertowie

W dniu 18.05.2013 odbyło się, podobnie jak w poprzednich latach, obowiązkowe przystrzelanie broni przez członków Koła Łowieckiego
Następnie został przeprowadzony konkurs strzelecki pod patronatem Łowczego Koła Kol. Henryka Witek-Lipki.

Rozegrano następujące konkurencje:
- strzelanie statyczne do makiety lisa oraz rogacza
- strzelanie dynamiczne do makiety dzika w przebiegu

Najlepsze wyniki w pierwszej piątce zdobyli:

1. Piotr Witek-Lipka (156 pkt)
2. Stanisław Chwalibóg (147 pkt)
3. Leszek Lipka (143 pkt)
4. Wiesław Kucha (141 pkt)
5. Henryk Witek-Lipka (139 pkt)

Gratulujemy !

Fotografie z przystrzelania są zamieszczone w galerii:

http://www.wklc.pl/rembertow2013.html

[wk 18.05.2013]
Zapraszamy wszystkich członków WKŁ "Cietrzew" na  przystrzelanie broni

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

w dniu 18.05.2013 godz. 9.00


[wk 20.04.2013]
Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków
Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"

w dniu 20.04.2013 o godz. 9.00
ul. Kościelna 22
05-126 Kąty Węgierskie

Zarząd WKŁ

[w.k. 02.04.2013]Plan - polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2012/2013

___________________________________________________________________________________________________________

Data           Godz.  Obwód   Miejsce       Zwierzyna przeznaczona do pozyskania   Prowadzący    Gospodarz
___________________________________________________________________________________________________________

20-21.10.2012  8.00    232    Przewoźniki  jelenie, samy - kozy i koźlęta,          M.Górecki   K.Dziurewicz
___________________________________________
dziki warchlaki i przelatki, lisy_______________________________

3-4.11.2012    8.00    346x   Jabłonna    jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta, H.Witek-Lipka S.Durek
___________________________________________
dziki warchlaki i przelatki, lisy_______________________________


17-18.11.2012  8.00    232    Przewoźniki  jelenie, samy - kozy i koźlęta, dziki -  Cz.Kempa      A.Kułdosz
___________________________________________warchlaki i przelatki lisy______________________________________

24.11.2012     8.00    232xxx Przewoźniki  jelenie, sarny - kozy koźlęta, dziki -   M.Górecki     J.Górecka
___________________________________________warchlaki i przelatki, lisy_____________________________________

1-2.12.2012    8.00    346    Jabłonna     jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  H.Sturmer     W.Hejt
___________________________________________dziki warchlaki i przelatki lisy_________________________________

15-16.12.2012  8.00    232xx  Przewoźniki  jelenie, samy - kozy i koźlęta, dziki-   H.Witek-Lipka M.Górecki
___________________________________________warchlaki i przelatki lisy_______________________________________

22.12.2012     8.00    333xx  Struga      sarny-kozy i koźlęta, dziki-warchlaki i  P.Lis     P.Witek-Lipka
___________________________________________przelatki, lisy, bażanty_________________________________________

5-6.01.2013    8.00    346    Jabłonna    jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  S.Durek        P.Hejt

___________________________________________warchlaki, lisy__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

12-13.01.2013  8.00    232    Przewoźniki jelenie, samy - kozy koźlęta, dziki- M.Górecki      K.Kliber
___________________________________________warchlaki, lisy__________________________________________________Uwagi:
1. Polowania na bażanty od 1.10.2012 do 28.02.2013 odbywają się w soboty i niedziele po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego lub łowczego obwodu i po dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku. Polowania te odbywają się według zasad polowania na ptactwo. Realizacja planowanego polowania w obwodzie Nr 232 w dniach 12-13.01.13 uzależniona jest od wykonania planu pozyskania zwierzyny. W przypadku wcześniejszego jego wykonania w podstawowych gatunkach zwierzyny. polowanie zostanie odwołane.
2. Polowania na kaczki od 15.08.2012 do 21.12.2012 odbywają się w soboty, niedziele i święta po uzyskaniu zgody na odstrzał indywidualny od łowczego obwodu i dokonaniu wpisu do książki obecności w łowisku.
3. Udział w polowaniu zbiorowym w obwodzie Nr 346 i 232 należy zgłosić łowczemu na 10 dni przed terminem polowania.
4. Wyjazd na polowanie indywidualne najelenie, daniele, samy i dziki do obwodu Nr 346 i 232 należy bezwzględnie uzgodnić z łowczym koła. Powyższy wymóg jest podyktowany koniecznością koordynacji planów pozyskania w ramach przedsięwzięć koła wynikających z podjętych zobowiązań np. polowań dewizowych 3. Udział w polowaniu zbiorowym w obwodzie Nr 346 i 232 należy zgłosić łowczemu na 10 dni przed terminem polowania.
5. Łowczowie obwodów mają prawo do wyłączenia lub ograniczenia rejonów dopuszczonych do polowania indywidualnego przed polowaniem zbiorowym jeśli uznają, że polowanie w tych rejonach wpłynie negatywnie na wyniki polowania zbiorowego.
6. Na polowaniach zbiorowych dopuszcza się pozyskanie dzików - warchlaków i przelatków. Pozostałe dziki są pozyskiwane po ustaleniach z łowczym koła lub w drodze odstrzałU indywidualnego na upoważnienie indywidualne.
7. Dojazd do łowiska na polowanie zbiorowe zapewniają myśliwi we własnym zakresie.
8. Gości na polowanie zbiorowe należy zgłaszać do łowczego koła na 10 dni przed polowaniem i uzyskać jego zgodę. W przypadku nie uzyskania zgody zaproszenie nie będzie realizowane. Do bezwzględnego i konsekwentnego przestrzegania tej zasady zobowiązuje się łowczych obwodów i prowadzących polowania.
9. Zezwala się łowczym obwodów na organizowanie polowań zbiorowych na lisy, poza kalendarzem koła, w terminie i rejonach nie kolidujących z innymi przedsięwzięciami koła np. odstrzałem indywidualnym na rykowiskach i bekowiskach. Polowanie to należy uzgodnić z łowczym kołami powiadomić pisemnie nadleśnictwo.
10. W obwodzie Nr 232 po każdym zrealizowanym polowaniu zbiorowym należy przesłać do Nadleśnictwa Lipinki sprawozdanie w terminie 7 dni od daty polowania, natomiast kopię do Zarządu Koła.


[w.k. 22.08.2012]Przystrzelanie broni na strzelnicy w Krutli


Zapraszam wszystkich chętnych do obowiązkowego przystrzelania broni i udziału w szkoleniu z bezpieczeństwa na polowaniach, które odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Krutli w dniu 09.06.2012r.
Strzelnica w Krutli leży na trasie Wolsztyn- Nowa Sól przed miejscowością Obra [Hubert Sturmer]

Lokalizacja:

http://kbs-wolsztyn.pl/lokalizacja-strzelnicy-kbs-krutla-k-wolsztyna/


[wk 22.05.2012]Przystrzelanie broni na strzelnicy w Rembertowie

Po przeprowadzeniu obowiązkowego przystrzelania  został zorganizowany konkurs strzelecki pod patronatem Łowczego Koła Kol. Henryka Witek-Lipki.

Konkurencje: 
- strzelanie statyczne do makiety rogacza oraz lisa
- strzelanie dynamiczne do makiety dzika w przebiegu

Najlepsze wyniki opsiągnęli:
1. Stanisław Chwalibóg (152 pkt)
2. Piotr Witek-Lipka (149 pkt)
3. Łukasz Przypaśniak (143 pkt)

Gratulujemy !

Ilustracje znajdują się w galerii
http://www.wklc.pl/rembertow-2012.html

[wk 19.05.2012]Zapraszamy wszystkich członków WKŁ Cietrzew na coroczne przystrzelanie broni

Strzelnica CWKS Legia
Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

w dniu 19.05.2012 godz. 9.00


[wk 18.05.2012]Walne Zgromadzenie Członków

Wojskowego Koła Łowieckiego  "Cietrzew"

21.04.2012 godz. 9.00

05-126 Kąty Węgierskie, ul. Strużańska 38

[w.k. 20.04.2012]


Plan polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2011/2012

___________________________________________________________________________________________________________
Data           Godz.  Obwód   Miejsce       Zwierzyna przeznaczona do pozyskania   Prowadzący    Gospodarz
___________________________________________________________________________________________________________

18.12.2011     8.00   333      Struga      sarny-kozy i koźlęta,                    J.Dyło        P.Lipka
___________________________________________dziki do 50 kg, lisy, bażanty___________________________________

7-8.01.2012    8.00   232     Przewoźniki  jelenie, sarny-kozy i koźlęta,           M.Górecki     A.Kułdosz
___________________________________________dziki, warchlaki i przelatki, lisy______________________________

14-15.01.2012  8.00   346     Jabłonna     jelenie, daniele, sarny-kozy i koźlęta,  S.Durek       H.Sturmer
___________________________________________dziki warchlaki i przelatki,lisy________________________________

25.02.2012     9.00   333     Struga       Liczenie łosi                            J.Dyło        P.Lipka                                                 
___________________________________________________________________________________________________________


Realizacja planowanego polowania z obwodzie nr 346 w dniach 14-15.01.2012 jest uzależniona od planu pozyskania zwierzyny.
W przypadku wcześniejszego jego wykonania w podstawowych gatunkach zwierzyny, polowanie zostanie odwołane.


[w.k. 20.02.2012]


Poprawiony: sobota, 04 maja 2019 14:28