Prawo

Przepisy prawa z zakresu łowiectwa


0. Nowe

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/219_u.htm


Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014. (P19/13) w zakresie istnienia obwodów łowieckich po utracie mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne (po 21 stycznia 2016 r.)
http://www.pzl.waw.pl/pdf/minister%20obwody.pdf

Konsultacje z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich oraz podczas polowań na ich terenie ma gwarantować nowela Prawa łowieckiego, którą przygotowuje resort środowiska: 
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/ms-beda-konsultacje-z-wlascicielami-gruntow-przy-ustalaniu,2064111,4206#iwa_item=4&iwa_img=0&iwa_hash=29629&iwa_block=business_news

Artykuł prasowy do druku
(09.12.2014)


1. Ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Dz.U. 2015 poz. 2168
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002168

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050610548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2014 poz. 1901
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001901

Tekst ogłoszony rozporządzenia
(17.12.2014)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 459
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050480459


2. Akty prawne PZŁ
Statut PZŁ tekst jednolity z dnia 02.07.2005
http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www.pzlow.pl&_PageID=120&_RowID=1403&_CheckSum=1362538322

Akty normatywne PZŁ
http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www.pzlow.pl&_PageID=128&_CheckSum=2030099354

3. Ustawa  broni i amunicji
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549

Inne akty prawne z zakresu strzelectwa
http://www.lowiecki.pl/strzelectwo/prawo.php


4. Archiwum

Uchwała nr 29/2012 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 11 grudnia 2012 r.w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej uchwały NRŁ
w sprawie Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim (z późn. zm.)
http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www.pzlow.pl&_PageID=120&_RowID=3387&_CheckSum=-933310663

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 09:50